Condiții de utilizare a website-ului

Termeni și condiții de accesare și utilizare a website-ului

Bun venit pe website-ul oficial al autoarei Cristina Radu, pe care o vei regăsi și sub pseudonimul literar Cristina (Alexandra) Radu. 

Scopul principal al website-ului oficial este să îți ofere posibilitatea de a vizualiza creațiile autoarei, unele dintre ele aflate încă în lucru. 

Prin accesarea, parcurgerea și utilizarea website-ului accepți implicit și necondiționat Termenii și condiţiile generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos și denumite în continuare „Condiţii generale”. De asemenea ai obligația de a respecta toate legile aplicabile. 

Condițiile generale enumerate mai jos se referă exclusiv la website-urile  www.cristinaradu.net, www.cristinaradutoday.blogspot.com și www.cristinaradu.ro, precum și la celelalte website-uri ale autoarei, către care există legături. Se va folosi în continuare termenul de “WEBSITE-uri menționate” pentru a se face referire la acestea.

În cazul în care nu ești de acord cu respectarea acestor Condiții generale, ai obligația de a înceta să folosești website-urile menționate! 

DEȚINĂTOAREA WEBSITE-urilor menționate este: Cristina Radu, sector 6, București, România. 

Prin UTILIZATOR sau UTILIZATORI se înțelege în continuare orice persoană care accesează sau vizitează WEBSITE-urile menționate sau utilizează conținutul lor. CONDIȚII GENERALE 

Drepturi de proprietate intelectuală: drepturi de autor  

Cristina Radu este DEȚINĂTOAREA WEBSITE-urilor menționate. Textele, desenele, fotografiile, sloganurile precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea Cristinei Radu sau a unor terţi care au autorizat-o să le utilizeze. Utilizarea WEBSITE-urilor menționate nu oferă UTILIZATORILOR niciun drept de proprietate intelectuală asupra acestora sau asupra conţinutului pe care îl accesează. 

Ca UTILIZATOR ești obligat să respecți toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Cristina Radu și colaboratorii săi le dețin asupra și în legătură cu WEBSITE-urile menționate, conținutul lor, serviciile oferite, orice modul sau componentă a lor sau în legătură cu utilizarea lor. 


Conținutul WEBSITE-urilor menționate nu poate fi reprodus, modificat - inclusiv pentru crearea de materiale derivate, transferat, licențiat, comercializat, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând dar nelimitându-se la forma electronică, fără permisiunea scrisă prealabilă a proprietarei - Cristina Radu și cu respectarea dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală. 
Materialele publicate și conținutul WEBSITE-urilor menționate pot fi utilizate în scop personal dar este strict interzisă comercializarea acestora sau republicarea lor fără permisiunea scrisă din partea autoarei.
Orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor creații conținute, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia scrisă din partea Cristinei Radu, este strict interzisă, constituie infracțiune și se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. 
Orice persoană care folosește în orice mod permis - așa cum este el descris mai sus, informații ori materiale din WEBSITE-urile menționate, își asumă obligația de a nu prejudicia drepturile de autor.

Permisiunea de utilizare poate fi solicitată la adresa: CRmesaj@gmail.com 
Atenție: nu este permisă folosirea acestei adrese pentru trimiterea de informații cu caracter publicitar, oferte sau orice alt tip de informații nesolicitate de acest fel. 

Comentarii și postări ale utilizatorilor 
UTILIZATORII care expediază în orice mod informații, materiale sau comentarii către WEBSITE-urile menționate sunt de acord să cedeze exclusiv, pe termen nelimitat și pe toate teritoriile, în momentul trimiterii acestora, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare și/sau retransmitere a conținutului cu care contribuie sau postează pe WEBSITE-urile menționate. DEȚINĂTOAREA WEBSITE-urilor menționate nu poate fi considerată responsabilă pentru eventualele prejudicii cauzate de conținutul postat pe WEBSITE-urile menționate de către orice persoană, indiferent din ce secțiune face parte respectivul conținut. 

Legături cu alte site-uri 
UTILIZATORII înțeleg și acceptă că WEBSITE-urile menționate pot conține legături sau trimiteri către alte website-uri, inclusiv site-uri personale / bloguri, website-uri ale unor furnizori de produse și/sau servicii care sunt considerate utile în legătură cu conținutul WEBSITE-urilor menționate, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea acestora. DEȚINĂTOAREA WEBSITE-urilor menționate este absolvită de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe website-urile către care există legături, precum și de corectitudinea și exactitatea lor. UTILIZATORII înțeleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice fel de către DEȚINĂTOAREA WEBSITE-urilor menționate. Includerea unor legături sau trimiteri către alte website-uri nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către DEȚINĂTOAREA WEBSITE-urilor menționate. În momentul în care UTILIZATORII accesează aceste website-uri, ei își asumă răspunderea, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de către aceste website-uri este supusă condițiilor stabilite de către administratorii lor. 

Folosire și răspundere 
UTILIZATORUL foloseşte pe riscul propriu WEBSITE-urile menționate. Autoarea nu este responsabilă pentru prejudiciile aduse prin folosirea informațiilor de pe WEBSITE-urile menționate sau a altor website-uri legate de acestea, nici pentru costurile și/sau pierderile materiale rezultate din folosirea lor. De asemenea, DEȚINĂTOAREA WEBSITE-urilor menționate nu este responsabilă pentru niciun fel de prejudiciu care a survenit ca urmare a unor disfuncționalități de orice fel a WEBSITE-urilor menționate. Conţinutul WEBSITE-urilor menționate este prezentat și oferit fără nici o garanţie, de nicio natură. 

Drept aplicabil 
Prezentele Condiţii Generale, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiţii Generale sau din accesarea site-ului se supun dreptului intern român. Limba originală a Condiţiilor Generale şi a site-ului este limba română. 

Modificări în conținului WEBSITE-urilor menționate & Modificări ale Condițiilor generale de utilizare
DEȚINĂTOAREA WEBSITE-urilor menționate, Cristina Radu, își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul și structura WEBSITE-urilor menționate precum și de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la WEBSITE-urile menționate, precum şi condiţiile generale fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească nicio altă formalitate față de UTILIZATOR. Modificările şi actualizările sunt aplicabile UTILIZATORULUI imediat ce au fost postate pe WEBSITE-urile menționate, fiind considerate pe deplin și necondiționat acceptate de către UTILIZATOR, prin simpla accesare și utilizare a oricărei facilități oferite de WEBSITE-urile menționate, ori prin accesarea WEBSITE-urilor menționate, intervenită oricând după operarea modificării. 
Neacceptarea oricărei modificări atrage obligația UTILIZATORULUI de a înceta imediat accesarea WEBSITE-urilor menționate. UTILIZATORUL este obligat să consulte în mod regulat această rubrică, pentru a afla Condiţiile Generale de utilizare actuale. 

Îți mulțumesc pentru tratarea cu respect și corectitudine a conținutului acestui website!